Bratislava

SKIDATA na Slovensku

Inovačný parkovací automatizovaný systém ponúka efektívne riešenia pre správu parkovacích miest. Inteligentné zariadenia pre čítanie vstupeniek a správa návštevníkov ponúkaju nové perspektívy pre horské destinácie, štadióny a výstaviská.

SKIDATA na Slovensku (SAYTECH, s.r.o.)
Riazanska 19
82102 Bratislava
Slowakia
Contact: Mr. Peter Strasky
[m] +421 905 566 996
[e] strasky@saytech.sk