Druhy zamerania a referencie

Náš distribútor na Slovensku:

SAYTECH, s.r.o.
Riazanska 19
83102 Bratislava
Slovakia

Contact: Mr. Peter Strasky
[m] +421 905 566 996
[e] strasky@saytech.sk

Contact: Mr. Ondrej Petrenka
[m] +421 902 707 473
[e] petrenka@saytech.sk

Zlepšenie pre Vašu spoločnosť

Spoločnosť SKIDATA si získala klientov po celom svete s riešenia, ktoré sú jasnozrivé, jednoducho prevádzkovateľné a vysoko bezpečné. Ucelená koncepcia SKIDATA riešení pomáha klientom optimalizovať výkon a maximalizovať zisky.

Riešenia pre prevádzkovateľov parkovacích zariadení

V oblasti profesionálneho manažmentu parkovísk sa medzinárodní prevádzkovatelia parkovísk a parkovacích domov od Austrálie po Škandináviu spoliehajú na odborné znalosti spoločnosti SKIDATA. Zvýšiť zisky, redukovať náklady a napraviť vaše omyly. Zaveďte vysokokvalitné SKIDATA systémy a dosiahnete ziskové operácie v oblasti systému parkovania, ktoré sa prispôsobia Vašim požiadavkám a ktoré boli navrhnuté s cieľom čo najväčšej efektívnosti nákladov a investičnej návratnosti.

Parkovacie riešenia pre letiská

“Bezproblémové cestovanie” – to sú magické slová. Začnite cestovanie pokojne – a profitujte z mnohých elegantných možností služieb: objednajte si parkovanie a zaplaťte zaň pohodlne online, nájdite a otvorte si v garáži rýchlo a spoľahlivo parkovacie miesto a získajte aktuálne informácie o odletoch hneď po príchode do garáže. Ak umožníte zákazníkom check in ihneď po príchode do garáže, zvýšite kapacitu a zaistíte, že cestujúci budú spokojní a oddýchnutí. So SKIDATA sa môžete spoľahnúť na roky skúseností s letiskami všetkých veľkostí – od regionálnych letísk až po medzinárodné letiská ako Hong Kong alebo londýnsky Heathrow.

Parkovacie riešenia pre nákupné centrá

Zážitok z dobrého a oddychového nakupovania začína pohodlným parkovaním. Zjednodušte ho pre Vašich zákazníkov. Prečo by mali Vaši zákazníci parkovať zadarmo, zatiaľ čo ostatní platia? Rezervované exkluzívne parkovacie miesta? Spojenie parkovania s individuálnymi dodatočnými službami? Žiadny problém: Systém parkovacieho manažmentu SKIDATA sa flexibilne prispôsobí modelu Vášho podnikania.

Parkovacie riešenia pre mestá a samosprávy

Odstráňte všetky prekážky spojené s dopravou a umožnite Vašim zákazníkom vychutnať si život v meste v jeho najlepšej podobe. Vaši zákazníci nájdu prívetivé uvítanie v meste, ktoré začína od pohodlného parkovania. SKIDATA vyvinul inovatívne systémy pre mestá a samosprávy, ktoré poskytujú hladkú súčinnosť dopravy.

Parkovacie riešenia pre hotely a verejné budovy

Vaši návštevníci si predovšetkým želajú jedno: dostať sa tam, kam idú. Poskytnite im slobodu, aby sa mohli sústrediť na podstatné veci namiesto toho, aby museli hľadať miesto na parkovanie. Či ide o budovu úradu alebo medzinárodnú hotelovú sieť, či ide o komplexné požiadavky nemocnice alebo ucelené riešenia pre univerzity – SKIDATA poskytuje pohodlný a užívateľsky priateľský prístupový manažment, vrátane parkovania a platenia za pomoci personalizovaných nosičov dát.

Riešenia pre horské destinácie

Zrýchlite prístup a predaj lístkov pre Vašu horskú destináciu s overenými a spoľahlivými SKIDATA riešeniami. Kombinujte bezproblémové podnikateľské postupy s maximálnym ziskom. A Vaši zákazníci? Ocenia rýchly a pohodlný prístup k športovej zábave.

Riešenia pre turistické destinácie

Znížiť náklady a zvýšiť zisky? Vo všeobecnosti, rôzni poskytovatelia služieb v regióne používajú svoje vlastné systémy, ktoré si vyžadujú samostatné investície a prácu. Spolupracujte. Vlastníci hotelov, miestne dopravné systémy, rekreačné zariadenia, požičovne lyží alebo bicyklov a veľa iných podnikateľských aktivít sú perfektné, navzájom sa doplňujúce súčasti podnikania v cestovnom ruchu. Obchodujte so všetkými službami regiónu spoločne, aby ich hostia mohli využívať pri použití jednoduchého „guest passu“ (pasu pre hosťa, umožní využívať viacero aktivít). Znížite náklady pri rastúcich tržbách a ziskoch. A Vaši zákazníci? Zmenia sa na pravidelných.

Riešenia pre štadióny a arény

Zábava a zážitky fanúšikov, hostí a organizátorov často závisia na jednoduchom a rýchlom vstupe. SKIDATA systémy na najvyššej úrovni poskytujú úplné, na zákazníka orientované balíky pre vstup na štadióny. Cieľom je bezpečný a rýchly vstup: SKIDATA riešenia garantujú, že 10 000 fanúšikov vstúpi na Váš štadión bezpracne v krátkom čase a vzápätí budú navigovaní najkratšou cestou na svoje miesta.

Riešenia pre tématické a zábavné parky

Prístup k zábave je jednoduchý: pomocou inovatívnych prístupových riešení od SKIDATA sa návšteva zábavných a turistických atrakcií stane hneď od začiatku oddychovým zážitkom – rovnako pre prevádzkovateľov ako aj pre hostí. Či ide o tématický park, vodný park, zoo alebo iné miesto zábavy, SKIDATA poskytuje rýchly vstup návštevníkov s vysokou flexibilitou a prispôsobivosťou.

Riešenia pre veľtrhy a výstaviská

Riadenie veľtrhov vyžaduje skúsenosti, prehľad, dobré nervy a dokonalú podporu zo strany vstupu na výstavisko a marketingu. Profesionálne riadenie vstupu od SKIDATA poskytne Vašim návštevníkom bezstresový a rýchly vstup na výstavisko, pričom riešenie bude flexibilne prispôsobené Vašim špecifickým požiadavkám.

 

 

Čítajte viac

SKIDATA na Slovensku (SAYTECH, s.r.o.)
Riazanska 19
82102 Bratislava
Slowakia
Contact: Mr. Peter Strasky
[m] +421 905 566 996
[e] strasky@saytech.sk