Horské destinácie

Náš distribútor na Slovensku:

SAYTECH, s.r.o.
Riazanska 19
83102 Bratislava
Slovakia

Contact: Mr. Peter Strasky
[m] +421 905 566 996
[e] strasky@saytech.sk

Contact: Mr. Ondrej Petrenka
[m] +421 902 707 473
[e] petrenka@saytech.sk

Dostaňte Vašu horskú destináciu na ďalšiu úroveň

Vy najlepšie viete, čím je Vaše lyžiarske stredisko unikátne. So správnym materiálom a nápadmi môžete ďalej zvyšovať atraktivitu Vášho strediska. Využite pre svoj úspech ďalšie podnikateľské nápady. Vysoká úroveň známosti Vášho strediska, spokojní hostia, nové moderné služby – a bez dodatočných personálnych nákladov. SKIDATA má stavebné kamene Vášho úspechu.

SKIDATA na Slovensku (SAYTECH, s.r.o.)
Riazanska 19
82102 Bratislava
Slowakia
Contact: Mr. Peter Strasky
[m] +421 905 566 996
[e] strasky@saytech.sk