Manažment parkoviska

Náš distribútor na Slovensku:

SAYTECH, s.r.o.
Riazanska 19
83102 Bratislava
Slovakia

Contact: Mr. Peter Strasky
[m] +421 905 566 996
[e] strasky@saytech.sk

Contact: Mr. Ondrej Petrenka
[m] +421 902 707 473
[e] petrenka@saytech.sk

Viac pohybu pre váš manažment parkovacích priestorov

Odštartujte takto: Pomocou značky SKIDATA usporiadajte svoje parkovacie priestory tak, aby cielene a suverénne prinášali trvalé výnosy. Využite bezproblémovú kombináciu hardvéru, softvéru a webových služieb pre svoj úspech. Závory, stĺpiky, vstupenky a platobné automaty značky SKIDATA vám vďaka svojej spoľahlivej technológii pomôžu napredovať aj v budúcnosti. Na tomto základe navrhnite prevádzku svojich parkovacích priestorov celkom podľa svojich plánov a nápadov.

Perfektne nastavený softvér vám otvára dodatočné možnosti predaja, sprístupňuje nový okruh zákazníkov a zabezpečuje vernosť vašich stálych zákazníkov. Bez väčšej námahy a dodatočných investícií udržíte vďaka službám ušitým priamo na mieru svojich zákazníkov v pohybe.

Nástroje SKIDATA na nahlasovanie a monitorovanie navyše vždy a všade zviditeľnia všetky identifikačné značky a parametre vašich parkovacích miest. Budete môcť rýchlo reagovať, predvídavo konať a bezpečne uskutočňovať rozhodnutia.

Manažment parkovacích priestorov SKIDATA: pre prevádzkovateľov parkovacích priestorov, letiská, nákupné centrá, mestá a obce, ako aj hotely a verejné budovy. Spoločne udávame nový smer!

SKIDATA na Slovensku (SAYTECH, s.r.o.)
Riazanska 19
82102 Bratislava
Slowakia
Contact: Mr. Peter Strasky
[m] +421 905 566 996
[e] strasky@saytech.sk